tango lounge at the rainbow bridge club

Tango Lounge at the Rainbow Bridge Club | 07-25-2017 | oil on canvas | triptych | 24" x 54"

Detail view. 1.01 meg.