tango 06

Tango Rainbow Bridge | 07-17-2017 | oil on canvas | 12" x 18"

Detail view. 1.63 meg