tango 10

Tango Rainbow | 08-04-2017 | oil on canvas | 16" x 20"

Detail view. 2.30 meg