tango lounge at the rainbow bridge club

Tango Lounge at the Rainbow Bridge Club | 08-16-2017 | oil on canvas | 15" x 36"

Detail view. 1.01 meg